Irányelveink

Irányelveink a munkavédelem területén:

Az „Ember, környezet és közösség tiszteletben tartása” elvével összhangban a KOLARC® a következő elveket alkalmazza a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatban:

Alkalmazottaink, beszállítóink, látogatóink és más kapcsolódó érdekelt felek munkahelyi egészségének és biztonságának fenntartása fontos számunkra.

Erőforrásainkat úgy csoportosítjuk, hogy tevékenységünk során szisztematikusan megelőzzük vagy minimalizáljuk a munkahelyi egészségügyi és biztonsági kockázatokat.

A munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és egészségkárosodások visszaszorítása érdekében a fejlesztési tevékenységek tervezése, a megvalósítások és teljesítmények nyomon követésére nagy hangsúlyt fektetünk.

Biztosítjuk a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint a kapcsolódó jogi és egyéb érdekelt felekkel kapcsolatos feltételeket. Fontos számunkra a Munkahelyi Egészség- és Biztonságirányítási Rendszer alkalmazottai és beszállítói általi elfogadásához és bevezetéséhez szükséges képzések és tudatosságnövelő tevékenységek megszervezése.

Munkatársaink és más érdekelt felek munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos igényeinek, véleményének és kreatív megoldásainak támogatása prioritást élvez.

A gyártási szektorban termékeket és szolgáltatásokat kínáló Kolarc a Környezetirányítási Rendszerrel és a Minőségirányítási és Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszerrel integráltan folytat közös fejlesztéseket.